Mærkerne borger for kvaliteten

 

GSB Grafisk gør det let for dig at vælge trykkeri. Hér kan du aktivt synliggøre din virksomheds miljøprofil. Vi er netop din garant for at reducere miljøpåvirkningen mest muligt. Ja, vi har faktisk forpligtet os til at påvirke minimalt i produktionen, i arbejdsmiljøet og i papirets livscyklus fra skov til tryksag. Vores tryksager kan derfor bære:

Svanemærket

Svanen er det nordiske miljømærke, der stiller krav til miljøpræstationen af både trykkeri og tryksag med udgangspunkt i produkters livscyklus. Et svanemærket trykkeri er blandt de trykkerier på markedet, der har den bedste miljømæssige præstation. Du bidrager også trinvist til konstante forbedringer, da kravene jævnligt strammes op og er baseret på en vurdering af råvarer, kemiske tilsætninger og produktionsprocesser. Der er også klare krav til produktets kvalitet, emballage og den senere affaldshåndtering.

EMAS

Dette EU-mærke bekræfter, at vores grafiske produktion er certificeret efter ISO 14001, som er den dominerende internationale standard for miljøledelse. Virksomhedens miljøledelse skal således være fastlagt på følgende områder: Miljøpolitik, planlægning, iværksættelse og drift, kontrol og korrigerende handlinger samt ledelsens gennemgang. Ifølge Miljøstyrelsen er EMAS den mest ambitiøse miljøledelsesordning, en virksomheds miljøledelsessystem kan blive certificeret efter.

Genbrugspapir (Cyclus – Cocoon – Conqueror)

Kvaliteten af genbrugspapir er helt på højde med almindeligt grafisk papir. Men genbrugspapiret står for de store miljøgevinster: Det indsamlede papir kan nemlig anvendes op til 6 gange, før fibrene er ødelagte. Hos GSB Grafisk benytter vi de gode papirkvaliteter Cyclus, Cocoon og Conqueror, som netop bærer alle miljømærker.

FSC

Når du benytter det mærke, betyder det, at du er med til at sikre bæredygtig og ansvarlig drift af verdens skove, både fordi skovmedarbejderne bliver sikret ordentlige løn- og sikkerhedsforhold - men i allerhøjeste grad også, fordi de langsigtede sociale og økonomiske mål bliver tilgodeset. FSC-mærket sikrer, at materialeforbruget til tryksagen bidrager til velforvaltet skovbrug. Trykkerier, der oppebærer FSC licens, forpligter sig endvidere til at sikre en god og høj arbejdsmiljøstandard.

CO2 Neutral Produktion

Vi kan også tilbyde vores kunder at beregne CO2 emissionen for hele den konkrete tryksags livscyklus og der igennem stille information til rådighed, der gør det muligt at fremstille tryksagen med de mindst CO2 belastende råvarer. Men vi kan også helt ”CO2-neutralisere” tryksagen gennem køb af klimakompensation efter ønske. Beregningerne foretages ved brug af den nye fælleseuropæiske klimaberegner (ClimateCalc), der som den eneste klimaberegner i Verden bredt bliver anvendt internationalt.

Klimakompensering

Med dette mærke har du mulighed for foretage en klimakompensering for den CO2-udledning som din tryksags papirproduktion har været anledning til. Det beregnede antal kilo CO2 danner grundlaget for en afgift, som ubeskåret går til at plante nye træervia ’Plan Vivo’ - et genplantningsprojekt i Mozambique. Systemgrundlaget er, at disse nye træer skal optage lige så meget kuldioxid, som dit papir har påvirket miljøet med.

EU-blomsten

Dette miljømærke – som også tager udgangspunkt i produktets livscyklus - stiller strenge miljøkrav til både anvendelse af råvarer og tryksagsproduktion. Lige som Svanemærket er EU-blomsten garant for, at tryksagen, som bærer mærket, har en excellent miljøprofil. Desuden er det et krav, at tryksagen bliver produceret på Blomstermærket papir (som har selvstændige, vidtgående miljøkriterier), samt at trykkeriet har opstillet et program for reduktion af energiforbruget. EU-blomsten er kendt for en række forskellige produkter, men er helt nyoprettet i 2012 indenfor tryksagsproduktion. Vi forventer, at EU-blomsten i fremtiden bliver det mest dominerende miljømærke i hele EU – også i Danmark.


GSB Grafisk · Tonsbakken 16-18 · 2740 Skovlunde · Tlf: +45 23 70 70 70 · CVR: 32561136